Hungary
HU EN

GDPR tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

IMT adatbázis – Hatályos 2020. 11.17-től

 

Közös adatkezelők

 

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

 

Adatkezelő képviselője:                 Dr. Szabó Kristóf István           

Pozíció:                                          vezérigazgató    

E-mail címe:                                   info@hepa.hu   

Telefonszáma:                               +361/9222600  

Honlapja:                                       hepa.hu 

Székhelye:                                     1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.       

Adószáma:                                     26502887-2-41 

 

Adatvédelmi kapcsolattartó:           dr. Vass Dániel Márton 

E-mail címe:                                   vass.daniel@hepa.hu    

Telefonszáma:                               +3630/1615290

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Adatkezelő képviselője:                 Sipos Éva          

Pozíció:                                          főtitkár  

E-mail címe:                                   fmkik@fmkik.hu         

Telefonszáma:                               0622 510 339   

Honlapja:                                       fmkik.hu

Székhelye:                                     Székesfehérvár 

Adószáma:                                     18483383-2-07 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve:        Péterffy Ildikó  

E-mail címe:                                   fmkik@fmkik.hu         

Telefonszáma:                               0622 510339    

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Adatkezelő képviselője:                 Kalmárné Dr. Hollósi Erika

Pozíció:                                          titkár

E-mail címe:                                   kamara@gymskik.hu

Telefonszáma:                               06-96/520-250

Honlapja:                                       www.gymskik.hu

Székhelye:                                     9021 Győr, Szent István út 10/A

Adószáma:                                     18529186-2-08

 

Adatvédelmi tisztviselő neve:        Eőry-Reuter Petra

E-mail címe:                                   adatvedelem@gymskik.hu

Telefonszáma:                               06-96/520-215

 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

 

Adatkezelő képviselője:                 Varga Miklós

Pozíció:                                          ügyvezető igazgató h.

E-mail címe                                    infozmva@zmva.hu

Telefonszáma:                               +3692316033

Honlapja:                                       www.zmva.hu  

Székhelye:                                     8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u.17.

Adószáma:                                     19276991-2-20

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 

Adatkezelő képviselője:                 Rabb Szabolcs

Pozíció:                                          főtitkár

E-mail címe:                                   rabb.szabolcs@pbkik.hu

Telefonszáma:                               72/ 507-148

Honlapja:                                       www.pbkik.hu

Székhelye:                                     7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.

Adószáma:                                    18304433-2-02

 

Adatvédelmi tisztviselők

Adatvédelmi tisztviselő neve         Pohli Krisztina

E-mail címe:                                   pohli.krisztina@pbkik.hu

Telefonszáma:                               72/ 507-149

Adatvédelmi tisztviselő neve         Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó

E-mail címe:                                   laczkone.csecsi.ildiko@pbkik.hu

Telefonszáma:                               72/ 507-165

 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Adatkezelő képviselője:                 Dr. Skultéti Éva

Pozíció:                                          főtitkár  

E-mail címe:                                   hbkik@hbkik.hu          

Telefonszáma:                               +36 52 500 710            

Honlapja:                                       www.hbkik.hu              

Székhelye:                                     4025 Debrecen, Petőfi tér 10.              

Adószáma:                                     18544488-2-09            

 

Adatvédelmi tisztviselő neve:        Iván Gábor       

E-mail címe:                                   ivan.gabor@hbkik.hu   

Telefonszáma:                               +36 52 500 722            

 

PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

 

Adatkezelő képviselője:                 Czomba Csaba  

Pozíció:                                          Kuratórium elnöke       

E-mail címe:                                   primom@primom.hu    

Telefonszáma:                               42/502-133       

Honlapja:                                       www.primom.hu          

Székhelye:                                     4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.       

Adószáma:                                     19205760-2-15 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve:        Mészáros Éva   

E-mail címe:                                   meszaros.eva@primom.hu       

Telefonszáma:                               42/799-150       

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Adatkezelő képviselője:                 Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna

Pozíció:                                          kamarai titkár

E-mail címe:                                   info@csmkik.hu

Telefonszáma:                               +36 62 554-250

Honlapja:                                       www.csmkik.hu

Székhelye:                                     6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Adószáma:                                     18453616-2-06

 

Adatvédelmi tisztviselő neve:        Dr. Horváth Péter Károly

E-mail címe:                                   adatvedelem@csmkik.hu

Telefonszáma:                               +36 62 554-250

 

 

Közös adatkezelés az alábbi tevékenység során valósul meg:

Adatkezelők az Enterprise Europe Network hálózattal kapcsolatos tevékenységük rögzítése érdekében egy közös adatbázisban tárolják a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokat. (https://res.ivf.se/hce/)

 

 

Jogszabályi háttér

 

Az Adatkezelők Internal Management Tool (IMT) adatbázissal kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 

A személyes adat típusa                                                   

A vállalkozás kapcsolattartójának adatai
(név, cím, email cím, telefonszám)                                   

 

Adatkezelés célja

 

Az Enterprise Europe Network szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozás kapcsolattartójának gyors elérése a szolgáltatások nyújtása során, a vállalkozások által kért adatok, információk továbbításának biztosítása, azzal, hogy a későbbiekben esetlegesen felmerülő, a vállalkozást érdeklő adatok továbbítása is biztosított legyen. Az adatokat az Adatkezelők egyéb, az Enterprise Europe Network-höz nem kapcsolódó, de a rendelkezésre álló információk alapján a vállalkozást érdeklő projektek keretében is felhasználhatják a vállalkozás értesítése céljából az adatkezelés időtartama alatt.

 

Az adatkezelés jogalapja

         

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (3) bekezdés alapján az alábbiak szerint minősül közérdekű célnak: Az Adatkezelők közérdekű feladataik (vállalkozásfejlesztés) ellátása körében kezelik az adatokat.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A szolgáltatás nyújtását követő 5 év.

 

Az adatokhoz való hozzáférés

 

Az Adatkezelőkön kívül az Ön adatait az alábbi szervezetek képviselői jogosultak megismerni:

  • RISE Research Institutes of Sweden AB (Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg, Svédországwede .), mint az IMT rendszer üzemelését biztosító szerver üzemeltetője.

 

Az Adatkezelők nem adják át a rögzített adatokat további személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelők megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatait védjék, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

  • hozzáférés joga,
  • a helyesbítés joga,
  • a törléshez való joga,
  • az adat kezelésének korlátozásához való joga,
  • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
  • az adathordozhatósághoz való joga,
  • tiltakozáshoz való joga.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőket jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Üzleti ajánlataink

Hírek

Megjelentek a Horizon Europe program ...
Az Európai Bizottság 123 millió eurót mozgósít a koronavírus ...
BRIDGE TO BENEFITS MESTERKURZUS
A társadalmilag hasznos kkv-k támogatása a nagyvállalati és civil ...
Az Európai Innovációs Tanács elfogadta a ...
Az Európai Unió a 2021–2027-es ciklusban csaknem százmilliárd ...
Még több hír ▹